Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Wniosek do pobrania

Rehabilitacja Ambulatoryjna

                 

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Terapia zajęciowa

to celowe działania rehabilitacyjne o charakterze zajęć manualnych stanowiących proces terapeutyczny prowadzący do usprawniania i kompensacji zaburzonych funkcji spowodowanych niepełnosprawnością.
Uczestnictwo w zajęciach zapewnia naszym podopiecznym poczucie bezpieczeństwa, możliwość samorozwoju i zaspokojenie potrzeb fizycznych, psychicznych i społecznych.
Podczas terapii pacjenci mają szansę na interesujące spędzenie wolnego czasu, nawiązują bliższe kontakty interpersonalne, które wpływają na poprawę samopoczucia i oderwania od problemów związanych z chorobą.
Terapeuta dokłada wszelkich starań, aby atmosfera na zajęciach sprzyjała integracji i kreatywnej pracy uczestników.
.

Ćwiczenia grupowe (tekst do zmiany)

to celowe działania rehabilitacyjne o charakterze zajęć manualnych stanowiących proces terapeutyczny prowadzący do usprawniania i kompensacji zaburzonych funkcji spowodowanych niepełnosprawnością.
Uczestnictwo w zajęciach zapewnia naszym podopiecznym poczucie bezpieczeństwa, możliwość samorozwoju i zaspokojenie potrzeb fizycznych, psychicznych i społecznych.
Podczas terapii pacjenci mają szansę na interesujące spędzenie wolnego czasu, nawiązują bliższe kontakty interpersonalne, które wpływają na poprawę samopoczucia i oderwania od problemów związanych z chorobą.
Terapeuta dokłada wszelkich starań, aby atmosfera na zajęciach sprzyjała integracji i kreatywnej pracy uczestników..

Reedukacja chodu

PARESTAND – urządzenie dzięki stabilnej konstrukcji i systemowi odciążenia pacjenta doskonale nadaje się do reedukacji chodu u osób po udarze mózg lub z zaburzoną równowagą. Dzięki pracy z Parestandem nasi pacjenci szybko stawiają pierwsze kroki, dzięki czemu efekt terapii jest natychmiastowy.

W okresie wiosenno – letnim naukę chodu wspomaga znajdujący się na świeżym powietrzu tor do reedukacji chodu.

Kinezyterapia

Leczenie ruchem umożliwiające poprawę utraconej funkcji ruchowej. Kinezyterapia najczęściej stosowana jest w schorzeniach dysfunkcji ruchu, zespołach bólowych, chorobach reumatycznych, neurologicznych, wadach postawy, po urazach oraz zabiegach operacyjnych.

 

W NZOZ CARE stosujemy następujące leczenie:
Ćwiczenia samowspomagane
Ćwiczenia czynno-bierne
Ćwiczenia czynne w odciążeniu
Ćwiczenia z oporem
Ćwiczenia prowadzone
Ćwiczenia czynne
Redresje (usuwanie przykurczów stawowych)
Wyciągi
Ćwiczenia oddechowe
Ćwiczenia synergistyczne
Ćwiczenia relaksacyjne
Pionizacja i nauka chodzenia
Ćwiczenia bierne
Ćwiczenia ogólnokondycyjne

Fizykoterapia

Metoda lecznicza wykorzystująca bodźce fizykalne pochodzenia naturalnego lub emitowane przez sztuczne źródło . Można ją stosować jako podstawową formę leczenia lub leczenie uzupełniające.

 


W NZOZ CARE stosowane są następujące metody:
Krioterapia miejscowa (leczenie oparami azotu)
Elektroterapia ( leczenie prądem stałym lub zmiennym)
Światłoterapia (leczenie światłem)
Magnetoterapia (leczenie polem magnetycznym niskiej częstotliwości)
Ultradźwięki (leczenie falą dźwiękową)
Terapia skojarzona (leczenie poprzez połączenie fali ultradźwiękowej i prądu)
Laseroterapia (leczenie promieniowaniem laserowym)

 

Hydroterapia

Czyli wodolecznictwo – metoda leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody. Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temperatura lub ciśnienie wody użytej odpowiednio do danej terapii.

 


W NZOZ CARE stosujemy następujące rodzaje kąpieli:
Masaż wirowy kończyn dolnych
Masaż wirowy kończyn górnych
Kąpiel czterokomorowa
Masaż wirowy kończyn dolnych i kręgosłupa ( kąpiel perełkowa)

Masaż leczniczy

forma fizycznego oddziaływania na tkanki za pomocą bodźców mechanicznych.

 

 


W NZOZ CARE wykonywane są następujące masaże:

drenaż limfatyczny
masaż klasyczny
masaż urządzeniem Aquavibron
masaż pneumatyczny

Psycholog

Osoby starsze zwłaszcza te przebywające w zakładach opiekuńczych często czują się zagubione i zdezorientowane. Dlatego też pensjonariuszom, którzy przebywają w naszym ośrodku oferujemy terapię psychologiczną. Polega ona na wspieraniu w trudnych chwilach i udzieleniu wskazówek ułatwiających przystosowanie się do nowego miejsca.

Zadaniem psychologa jest także odwrócenie uwagi od choroby, a skierowanie jej na dążenie do samodzielności, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z problemami dnia codziennego i podnoszenie sprawności umysłowej. Pacjenci mogą liczyć na indywidualne spotkania z psychologiem. Osobom leżącym oferujemy terapię przyłóżkową.

Logopeda

Dla pacjentów zwłaszcza tych mających problemy z komunikacją werbalną (np. po udarach mózgu lub w przebiegu innych schorzeń) zakład proponuje zajęcia logopedyczne.

Celem oddziaływań terapeutycznych jest odbudowanie możliwości komunikacji. W terapii wykorzystywane są ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny (np. oddechowe, fonacyjne).

Stosuje się także desygnaty (obrazki, przedmioty), które podnoszą sprawność porozumiewania się. Tempo i rodzaj ćwiczeń jest indywidualne dostosowany dla danego pacjenta.

Transport

Oferujemy transport sanitarny osób chorych i niepełnosprawnych na terenie całego kraju. Posiadamy wieloletnie doświadczenie dzięki czemu doskonale rozumiemy potrzeby osób korzystających z naszych usług.
Świadczymy transport :
– do szpitala
– do poradni
– do domu
– do placówki świadczeń medycznych i z powrotem

Koszt transportu na zasadach pełnej odpłatności    
Kontakt: 42 714-10-30.

Adres:
„CARE„ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
95-100 Zgierz,
ul. Dubois 17
Sekretariat czynny:   

poniedziałek – piątek  od 8.00 do 15.00

Kasa czynna: 

poniedziałek – piątek od 8.00 do 14.00

Przychodnia Rehabilitacyjna czynna:

poniedziałek – piątek od 8.00 do 18.00

Telefony kontaktowe:

Dział Administracji : tel.(42) 714 10 30

Koordynator Pracy : tel.(42) 714 10 34

Kasa : tel.(42) 714 10 40

Pracownik Socjalny : tel.(42) 714 10 46

Przychodnia Rehabilitacyjna : tel.(42) 714 10 38

Koordynator Działu Rehabilitacji : tel.(42) 714 10 38

Faks: (42) 716 39 73